خانم دکتر می الخنساء دکترای حقوق بین الملل

خانم دکتر می الخنساء از نخبگان برجسته ائتلاف جهانی علیه تروریسم و از فعالان حقوق بشر در جهان اسلام، طی یادداشت اختصاصی برای مجمع جهانی صلح اسلامی اقدامات گروه تروریستی داعش درعراق را تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی دانست.

اشتراک در خانم دکتر می الخنساء دکترای حقوق بین الملل